Spring naar content

45 publicaties gevonden

 • mechanismen van sociale in- en uitsluiting in het technisch topkader van sportorganisaties

  Technische topkaders van sportorganisaties zijn niet erg sociaal divers. Dat komt vooral door een ‘ons-kent-ons’-mentaliteit: organisaties kiezen nieuwe kaderleden vaak uit hun bestaande netwerk. Onderzoek van het Mulier Instituut brengt…

  Rapport
 • een kwalitatieve studie naar de betekenis van culturele verscheidenheid op Utrechtse voetbalverenigingen

  Onderzoek naar de betekenis, die mensen geven aan culturele verscheidenheid op de voetbalvereniging. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat er sociale scheidingslijnen zijn, die zorgen voor de uitsluiting van…

  Scriptie
 • over jeugdparticipatie op de playground

  Processen van in- en uitsluiting op basis van etniciteit, sekse en leeftijd hebben grote invloed op de participatie van kinderen en jongeren in de activiteiten die plaatsvinden op de Playgrounds…

  Scriptie
 • meanings of physical activity and sport in the lives of transgender people

  In this chapter the authors mainly focus on those persons with an ambivalent or incongruent gender identity combined with unease about their body and the wish or intense need to…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • monitoring en evaluatie van twee projecten in Westwijk – tussenrapportage (intern rapport)

  De gemeente Vlaardingen ondersteunt diverse lokale initiatieven op het snijvlak van sport en sociaal domein. Onder deze initiatieven vallen twee tweejarige sporttrajecten (2016-2018) gericht op de jeugd in de Westwijk,…

  Rapport
 • disqualifying the black athlete

  In the past decades the media and scholars have paid grander attention to College athletes committing crimes on college campuses. Particularly athletes involved in American football and basketball are constantly…

  Scriptie
 • een inventariserende studie naar deelname en waardering

  In Nederland is er vrijwel geen sekseonderscheid meer in de algemene deelname aan sportactiviteiten: jongens en meisjes, mannen en vrouwen doen ongeveer even veel aan sport (Tiessen-Raaphorst en Van den…

  Rapport