Spring naar content

45 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving door actoren binnen de sectoren sport, welzijn en onderwijs aan de organisatorische en pedagogische invulling van de sportief recreatieve buitenruimten

  Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en proberen te begrijpen van de betekenisgeving van betrokken actoren aan de sportief, recreatieve en pedagogische invulling van de buitenruimten alsmede de…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de invloed van de woonomgeving op het ruimtelijk gedrag van kinderen en jongeren in Utrechtse woonwijken

  Deze masterthesis heeft tot doel na te gaan of de hedendaagse woonbuurt nog van sterke betekenis is in het leven van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar…

  Scriptie
 • generalized trust, membership of sports associations, heterogeneity of the personal network and interethnic contact via sports associations

  The relationship between membership of sports associations and generalized trust was studied. The problem statement formulated to investigate the relationship reads as following “To what extent does membership of sports associations influence…

  Scriptie
 • sports participation and opportunities for people in poverty: in search of an inclusive policy

  In deze doctoraatsthesis worden de actieve sportdeelname en de sportkansen van mensen in armoede onderzocht vanuit een sociologisch perspectief. Verder wordt nagegaan in welke mate de sportsector in staat en…

  Proefschrift/oratie
 • second edition

  Deze herziende editie van dit boek behandelt wat er wordt bedoeld met sociale uitsluiting, hoe sociale uitsluiting burgerrecht en de kans om te sporten beïnvloedt, hoe uitsluiting van sport in…

  Boek
 • eenheid en verdeeldheid op het veld

  In dit hoofdstuk laten we zien dat sport zowel verenigt als verdeelt. Sport versterkt bestaande sociale netwerken, maar sluit ook bepaalde groepen uit. Bovendien vergroot sport onderlinge competitiegevoelens die op…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Aan sport wordt door veel beleidsmakers een verbroederende functie toegeschreven. Zo ook door de Nederlandse overheid. Via het overheidsprogramma ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’ heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn…

  Scriptie
 • onderzoek naar discoursen en beleid in het vrouwentopvoetbal

  In het vrouwenvoetbal in Nederland is in 2007 een eredivisie vrouwen opgericht. Daarin zijn al vijf betaald voetbal organisaties weer gestopt met hun vrouwentak en de competitie verandert vaak. Onduidelijk was…

  Scriptie
 • policy, process and practice, second edition

  Sports development is an important emerging field of academic study with a distinct contribution to make to wider social, cultural, economic and education policies and practices. The book provides a…

  Boek
 • the daily struggles of favela residents in Parada de Lucas and the effects of mega sporting events

  The research question of this thesis is the following: How do the favela residents of Parada de Lucas, Rio de Janeiro, experience and cope with social exclusion, and, in particular,…

  Scriptie