Spring naar content

45 publicaties gevonden

 • factsheet

  De laatste jaren is er vanuit de Alliantie Gelijkspelen veel geïnvesteerd om de acceptatie van homoseksualiteit in de sport hoger op de beleidsagenda van bonden en verenigingen te brengen. In…

  Rapport
 • Social exclusion is one of the most pressing challenges in post-industrial societies, encompassing economic, social, cultural and political dimensions. This new book examines the relationship between sport and social exclusion,…

  Boek
 • wie kan, mag en wil er (niet) bijhoren?

  In dit hoofdstuk staan veranderende in- en uitsluitingsmechanismen in de sport, op grond van diverse sociale machtsrelaties, centraal. De auteurs geven een overzicht van de bestaande theorie en empirische gegevens…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • de kwetsbaren, tweede jaarrapport armoede en sociale uitsluiting

  Recentelijk is van diverse kanten aandacht gevraagd voor de problemen van de minderbedeelden in onze welvaartsmaatschappij. De serie ‘Arm Nederland’ bestaat uit een aantal jaarrapporten die een actueel overzicht geven…

  Boek
 • het eerste jaarrapport armoede en sociale uitsluiting

  In de troonrede van 1995 deed het kabinet-Kok een beroep op burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om “gezamenlijk de sociale uitsluiting en stille armoede in onze samenleving eensgezind en…

  Boek
 • op zoek naar een balans!, verslag Bergdiscussie 2000, Nederlandse Christelijke Sport Unie

  De Bergdiscussie is een vervolg op het NCSU-congres van september 1995, waarbij de NCSU haar veertigjarig jubileum vierde en waar dertien beleidsspeerpunten werden geformuleerd. De NCSU wil met de jaarlijkse…

  Verslag
 • bouwen aan sociale netwerken!

  Dit rapport is het resultaat van een vraag van de gemeente Eindhoven om het begrip ‘civic centres’ uit te klaren middels een zogenaamde conceptstudie. De doelstelling zoals omschreven in de…

  Rapport
 • in the Dutch sports landscape, who can and wants to belong?

  Inclusionary and exclusionary mechanisms that influence sport participation and positions of leadership in sport form a complex constellation of interacting factors and dimensions. Who can, who is allowed, and who…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later

  Deze studie heeft als doel na te gaan in welke mate armoede op jonge leeftijd leidt tot armoede en sociale uitsluiting op latere, volwassen leeftijd en welke mechanismen daarbij een…

  Boek
 • omvang en achtergronden

  Het tegengaan van sociale uitsluiting bij kinderen heeft de laatste jaren in het beleid meer aandacht gekregen. Een analyse van de omvang en achtergronden van dit verschijnsel ontbrak tot nu…

  Boek