Spring naar content

45 publicaties gevonden

 • een meetinstrument

  Doel van deze studie was het ontwikkelen van een adequaat meetinstrument voor sociale uitsluiting. Daarvoor is een theoretische verkenning uitgevoerd, waaruit sociale uitsluiting naar voren komt als een meerdimensioneel fenomeen.…

  Rapport
 • the layered reconstruction of gender in sport related organizations

  Het doel van deze dissertatie is gericht op het verschaffen van inzicht in processen die bijdragen aan de reconstructie van gender in sportgerelateerde organisaties en hoe dit kan bijdragen aan…

  Proefschrift/oratie
 • notitie op verzoek van de leden van de pvda-fractie in de tweede kamer

  Op 23 juli 2007 verzochten de leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer het Sociaal en Cultureel Planbureau informatie te leveren over armoede en sociale uitsluiting bij kinderen (brief…

  Rapport
 • Dit laatste rapport in een onderzoeksdrieluik over in- en uitsluiting in de sport is de weerslag van een exploratieve studie naar sociale interacties en binding in fitnesscentra. Speciale aandacht gaat…

  Boek
 • sociale betekenissen en in- en uitsluitingsmechanismen in sportloopbanen

  De sportsector krijgt in toenemende mate een belangrijke maatschappelijke functie toegedicht m.b.t. sociale integratie in de samenleving. Deze uitgave handelt over keuzeprocessen in sportloopbanen en de sociale betekenissen van sportdeelname.…

  Boek
 • Dit boek behandelt wat er wordt bedoeld met sociale uitsluiting, hoe sociale uitsluiting burgerrecht en de kans om te sporten beïnvloedt, hoe uitsluiting van sport in verband staat met bepaalde…

  Boek
 • een onderzoek naar de sociale in/uitsluiting van mensen met een fysieke beperking in de sport

  Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate van sociale in/uitsluiting binnen de sport die het hebben van een fysieke beperking tot gevolg heeft. Er zal…

  Scriptie
 • een onderzoek naar sociale binding bij de Wassenaarse golfclub Rozenstein

  Onderzoek waarin antwoord wordt gevonden op de vraag: In hoeverre ervaren sporters en bestuurders binnen golfverenigingen sociale binding, welke relaties t.a.v. klassenverschillen kunnen daarbij worden onderscheiden en wat zijn de…

  Scriptie
 • sociale en economische integratie in de stedelijke samenleving

  Dit boek geeft een actueel en samenhangend beeld van de sociaal-ruimtelijke problematiek van de grote steden, een beeld dat tot een noodzakelijke en nuttige verdieping kan leiden van de recentelijk…

  Boek
 • Succes- en faalfactoren bij de doorstroming van Turkse en Marokkaanse voetbaltalenten, in- en uitsluiting in voetballand

  Verslag van een onderzoek naar de succes- en faalfactoren van allochtone voetballers.

  Rapport