Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • keuzemogelijkheden en structuur van de beroepsgerichte programma’s

    Dit schooljaar start de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in de bovenbouw van de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg (vmbo-bb, -kb en -gl). Welke keuzemogelijkheden zijn er voor leerlingen die…

    Artikel in vaktijdschrift
  • De herinnering van mijn snuffelstage liet mij niet los en zo ben ik de vraag, ‘In hoeverre is er een ondergrens in het speciaal onderwijs (cluster 3) met betrekking tot…

    Artikel in vaktijdschrift