Spring naar content

72 publicaties gevonden

 • de invloed van impliciete theorieën in sport, het effect van impliciete theorieën op doelkeuze, attributie en motivatie om verder te oefenen na falen voor een sportvaardigheid

  Op basis van bevindingen over impliciete theorieën in de schoolcontext (Dweck, 1999) wordt in dit onderzoek onderzocht of impliciete theorieën bij jeugdvoetballers te manipuleren zijn en wat het effect hiervan…

  Scriptie
 • Inaugurele rede, uitgesproken bij het verkrijgen van het ambt van bijzonder hoogleraar in de psychologie van presteren, stress en motivatie. In deze rede wordt de vraag beantwoord hoe het komt…

  Proefschrift/oratie
 • ‘Meester, wanneer gaan we weer bunkertrefbal spelen?’. Deze vraag zal vele malen gesteld worden als uw leerlingen dit spel al een keer gespeeld hebben. Het is een spannend trefbalspel, waarbij een beroep…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van ‘pingpong’ naar ‘set-up’

  In de onderbouw nemen we vaak genoegen met ‘pingpong’ volleybal. Maar met wat aanpassingen van het arrangement en de regels kun je leerlingen helpen het samenspelen ook mogelijk te maken in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Handbal is in Europa een populaire sport. Het is de door mannen meest beoefende zaalsport en de meest beoefende sport door vrouwen (in georganiseerd verband). In Nederland wordt handbal door zo’n 60.000…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit is het tweede artikel in een reeks van drie sabellessen. Het doel is het schermonderwijs in het voortgezet onderwijs te stimuleren.

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het vorige nummer heeft een inleiding gestaan over het aanbieden van handbal in de lessen bewegingsonderwijs aan kinderen in de leeftijd van acht tot zestien jaar. De auteurs menen dat onbekendheid…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het vorige artikel zijn we ingegaan op het aanleren van basisvaardigheden van het handbal. In artikel drie besteden we aandacht aan schijnbewegingen, verdedigen en aan tactische principes. De lesstof in dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kruisbestuiving door de vormspanningscoach

  In dit artikel aandacht voor een bijzondere (v)aardigheid: vormspanning. Misschien heeft het turnen daar nog haar stoffige, oubollige en antieke imago aan te danken: de strakke, vaak letterlijk en figuurlijk ‘gespannen turner’.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het bewegingsonderwijs is, net als andere schoolvakken, een leervak. Een deel van dat ‘leren’ is motorisch leren. Veel gymleraren hebben voor het laatst motorische leertheorieën bestudeerd toen ze nog in opleiding waren. Daarom worden in…

  Artikel in vaktijdschrift