Spring naar content

72 publicaties gevonden

 • In drie voorgaande artikelen zijn ideeën aangedragen om leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs basisvaardigheden van het handbal aan te leren. In het derde…

  Artikel in vaktijdschrift
 • for tourism, cultural, business and sporting events

  This is the book for anyone wishing to enter the rapidly growing field of event management. Event management is quite different from ordinary business management. Most business managers can make…

  Boek
 • In het vorige artikel (LO nr.7) hebben we het gehad over onderliggende theoretische aspecten; groepsdynamica, sociometrie, het sociogram en benodigde coachings- & begeleidingsvaardigheden om gedrag te beïnvloeden. In dit artikel willen we…

  Artikel in vaktijdschrift
 • factsheet 2015/8

  Leren zwemmen is in een waterrijk land als Nederland een ‘must’. De verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen ligt primair bij de ouders. Niet iedere ouder gaat daar op dezelfde…

  Factsheet
 • de meerwaarde van sport voor de leerprestaties

  Miljoenen mensen zitten aan de buis gekluisterd als onze favorieten strijden voor goud tijdens de Olympische Spelen of als ‘onze jongens’ finalisten zijn op het WK voetbal. Maar ook voor de mindere…

  Artikel in vaktijdschrift
 • samenvatting scriptie Bewegen in de klas

  Svenja van den Heuvel heeft als studente van de HAN een onderzoek uitgevoerd naar de wensen en behoeften van de groepsleerkrachten van de brede scholen in de gemeente Nijmegen. Het onderzoek…

  Brochure
 • invloed van sport op cognities en vaardigheden van participanten ten aanzien van mondiaal burgerschap

  Mondiaal burgerschap is volgens ontwikkelingsorganisatie Respo de positieve houding ten opzichte van de wereld en de daarbinnen te herkennen verschillen mede tot uitdrukking komend in gedrag en met het besef…

  Scriptie
 • Zijn het alleen laagopgeleiden die maar niet snappen dat je je gezondheid serieus moet nemen? Of zijn ook gezondheidsprofessionals slecht in het inschatten van risico’s en percentages? NISB-adviseur Karen Hitters…

  Online artikel
 • een alternatieve aanpak voor een lesperiode crawl

  Dit artikel is een bijdrage vanuit België over Sport Educatie, waarbij met zwemmen het crawlen wordt geleerd door leerlingen ook organisatorische rollen te laten vervullen. Het gaat hierbij niet alleen…

  Artikel in vaktijdschrift