Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • De vakkenstructuur die nu in het onderwijs aanwezig is staat ter discussie. Er wordt in het advies Onderwijs2032 een pleidooi gehouden voor meer samenhang tussen vakgebieden. In onderstaand artikel wordt…

    Artikel in vaktijdschrift
  • Goof Buijs & Harry Stegeman

    Ter gelegenheid van het verschijnen van het Leerplankader Sport, bewegen een gezonde leefstijl vroegen we twee gerenommeerde en zeer ervaren experts om een reflectie. Goof Buijs kijkt van buiten ons…

    Artikel in vaktijdschrift