Spring naar content

29 publicaties gevonden

 • stimuleert zelfregulatie in sport en leefstijl

  Op de basisschool sporten kinderen nog volop, maar na het eerste jaar van de middelbare school daalt het percentage leerlingen dat lid is van een sportvereniging drastisch. Dit geldt nog…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ‘beweeglessen en dagelijkse beweegmomenten in en rondom de school’

  In de afgelopen maanden is er veel wetenschappelijk bewijs geleverd over nut en noodzaak van goed bewegingsonderwijs en de positieve effecten van bewegen. Denk hierbij aan de verbetering van leerprestaties,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 1-meting, factsheet 2017/17

  De 1-meting bewegingsonderwijs geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan. Om veranderingen in de situatie…

  Factsheet
 • Scholen moeten volgens het adviesrapport van het platform onderwijs2032 middels het gehele onderwijsaanbod meer aandacht besteden aan de persoonsvorming van de leerlingen. Dit geldt dus ook voor het bewegingsonderwijs. Veel…

  Scriptie