Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • herzien kader voor het opleiden van vakspecialist bewegingsonderwijs via pabo

    Het belang van goed leren bewegen kwam in 2018 in diverse media weer duidelijk naar voren. Kinderen anno nu bewegen niet alleen te weinig, ook blijkt uit onderzoek dat hun…

    Artikel in vaktijdschrift