Spring naar content

6 publicaties gevonden

 • Aan het team juridisch van de KVLO wordt veel informatie gevraagd over veiligheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. In het artikel elders in dit blad wordt hier aandacht aan besteed. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Drie jaar geleden heeft de sectie LO van het Heerbeeck College in de onderbouw hun vernieuwde LO-vakwerkplan doorgevoerd. Aspecten die daarin de leidraad vormen zijn motiverend beoordelen (gebruik van rubrics),…

  Artikel in vaktijdschrift
 • voorbeelden van en suggesties voor bewegingsonderwijs in de basisschool; aanwijzingen voor de samenstelling van een schoolwerkplan bewegingsonderwijs

  Deze rapportage is bedoeld om het proces van schoolwerkplanontwikkeling te ondersteunen. Aangegeven wordt welke onderwerpen in het deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs aan bod kunnen komen. Daarnaast worden ook tekstvoorbeelden gegeven. 

  Rapport
 • De planning van lessen en lessenseries, maar ook het maken van een vakwerkplan vormt een wezenlijk onderdeel van ‘onderwijs maken’. Het gaat om planningsafspraken over hoe, wat, wanneer en waar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Schoolwerkplanontwikkeling heeft ondertussen een traditie van bijna 40 jaar. De Rijksleerplannen die stoffig lagen te worden in de kast werden vervangen door plannen op maat geschreven vanuit de school en…

  Artikel in vaktijdschrift