Spring naar content

46 publicaties gevonden

 • kerncijfers LIS

  Dit rapport biedt een globaal overzicht van de stand van zaken van de letselproblematiek in Nederland en inzicht in de ontwikkeling over de laatste 10 jaar (2012-2021). Het betreft o.a.…

  Rapport
 • De BeterOud-werkplaats ‘Veilige mobiliteit’, heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in kaart gebracht op welke momenten ouderen nadenken over veranderende mobiliteit en aan welke informatie zij…

  Rapport
 • letsels 2019

  Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsel in 2019. Het biedt een globaal overzicht van de stand van zaken van de letselproblematiek in Nederland…

  Rapport
 • cijfers valongevallen in de privésfeer 2018

  In deze rapportage wordt ingegaan op valongevallen in de privésfeer (i.e. valongevallen die niet in her verkeer, een arbeidssituatie of tijdens sport plaatsvinden) bij ouderen van 65 jaar en ouder.…

  Rapport
 • kerncijfers lis

  Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsels die in 2017 zijn behandeld op Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen in Nederland. Gegevens hierover zijn verzameld via…

  Rapport
 • first steps towards self-management in falls prevention

  Verminderde mobiliteit levert een verhoogd risico op vallen en vallen vermindert weer de mobiliteit en actieradius van ouderen. Deze vicieuze cirkel maakt het belangrijk om ouderen de mogelijkheid te geven…

  Proefschrift/oratie
 • Sport en bewegen is belangrijk voor kinderen, zowel voor hun (psycho)sociale en motorische ontwikkeling, als voor hun lichamelijke gezondheid. Bewegen is ook leuk voor kinderen. Vallen hoort daar bij. Maar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • falls, risk factors and falls prevention in persons with intellectual disabilities

  Op 16 april 2014 is Lotte Enkelaar gepromoveerd op het onderwerp valproblematiek bij mensen met verstandelijke beperkingen. Een val kan vervelende gevolgen hebben. Vanuit eerder onderzoek bestond het vermoeden dat…

  Proefschrift/oratie
 • sensor technologies to assess fall risk in long-term care residents with dementia and gait in healthy older adults

  ‘Valpreventie met behulp van sensortechnologie’ is het overkoepelende thema in dit proefschrift dat de twee onderzoeksdoelen aan elkaar verbindt. Ten eerste is er onderzocht wat de potentie is van het…

  Proefschrift/oratie