Spring naar content

69 publicaties gevonden

 • Het doel van dit proefschrift is om diverse aspecten van het voorkomen van valangst bij thuiswonende ouderen te onderzoeken. De studies in dit proefschrift (gepresenteerd in hoofdstukken 2 tot en…

  Rapport
 • disentangling the complexity of preventing falls in frail older persons

  De impact van vallen is bij oudere mensen zeer groot. Het beter kunnen opsporen van mensen die een groot risico op vallen hebben is daarom van zeer belangrijk. Dit promotieonderzoek…

  Boek
 • vallen bij ouderen en de effecten van Tai Chi

  In dit promotieonderzoek is onvoldoende bewijs gevonden dat Tai Chi een effectieve interventie is voor het verminderen van het risico op vallen, het verbeteren van de balans en het verminderen…

  Boek
 • derde herziening

  De richtlijn biedt zorgprofessionals een uniforme, duidelijke werkwijze voor de diagnose en behandeling van osteoporose, met als doel de verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met osteoporose. De…

  Handboek / handleiding
 • door valpreventietraining blijven meer ouderen fit

  Stichting Consument en Veiligheid (C&V) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) zijn in opdracht van het ministerie van VWS een gezamenlijke valpreventiecampagne gestart. Met deze tweejarige leefstijlcampagne…

  Artikel in vaktijdschrift
 • business case valpreventieproject 'Halt! u valt'

  Brochure over hoe gemeenten aan de slag kunnen met valpreventie. De inzet van valpreventie heeft tot gevolg dat meer ouderen zelfstandig blijven wonen en dus minder afhankelijk worden van anderen.…

  Brochure
 • minder vallen, meer bewegen

  Als ouderen ten val komen, heeft dat vaak ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Velen van hen hebben langdurig of zelfs blijvend ondersteuning nodig. Stichting Consument en Veiligheid en het Nederlands…

  Factsheet
 • handleiding voor economisch evaluatieonderzoek bij gezondheidsbevordering

  In Nederland worden op grote schaal interventies ontwikkeld om de gezondheid te bevorderen. Inzicht in kosteneffectiviteit van preventie is van maatschappelijk belang opdat keuzes gemaakt kunnen worden voor investering in…

  Handboek / handleiding