Spring naar content

233 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar de bestuurlijke invloed op de reductie van fysiek en verbaal geweld op en naast het voetbalveld bij amateurvoetbalclubs

  Dit onderzoek gaat in op de relatie tussen het beleid ten aanzien van agressie van een amateurvoetbalclub en de fysieke/verbale agressie die in de club voorkomt (op en naast het voetbalveld), en…

  Scriptie
 • meer meetkosten, maar ook meer vrijheid van handelen

  In dit artikel uit het blad Sport & Gemeenten lees je meer over het nieuwe ontwerpbesluit Bhvbz (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). In het nieuwe besluit zijn tal van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • tussentijdse metingen: veilig sportklimaat, beweegredenen & knelpunten

  In 2013 is de Sportkadermonitor ontwikkeld. Het doel van deze monitor is het verkrijgen van een beeld van het sportkader in Nederland. Wat motiveert kaderleden, wat is hun opleidingsachtergrond en…

  Rapport
 • a study on the influence of the tensions which arise when creating and implementing safety policy during football matches in the Amsterdam Arena

  The focus in this study was on what impact the safety policy had on the sense of safety of the stewards in the Amsterdam ArenA. That is why the following main…

  Scriptie
 • kunnen bvo's aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van hun supporters?

  Terwijl er veel sportieve strijd wordt geleverd op de velden in de Nederlandse voetbalstadions, zijn dezelfde stadions vaak het podium voor wanordelijkheden. In en rondom de Nederlandse voetbalstadions zorgen supporters met enige…

  Scriptie
 • Dit artikel gaat in op een veiligheidsset voor op natuurijs. Natuurijs wordt beïnvloed door tal van steeds verschillende factoren, waardoor je nooit zeker kan zijn van de betrouwbaarheid van natuurijs.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar hoe betrokkenen denken dat ouders een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een veilig sportklimaat

  Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke betekenissen betrokkenen van een voetbalvereniging geven aan de rol die ouders hebben met betrekking tot het creëren van een veilig sportklimaat. Binnen twee voetbalverenigingen…

  Scriptie
 • Dit boek is gebaseerd op literatuuronderzoek naar het creëren van beweegvriendelijke omgevingen. Er is gebruik gemaakt van zowel wetenschappelijke als “grijze” literatuur. Een beweegvriendelijke omgeving is aanbevolen voor het stimuleren…

  Rapport
 • Veiligheid bij sportverenigingen is een hot topic. Gemeenten, sportbonden en verenigingen nemen allerlei initiatieven om het respect in de sport te vergroten. In Rotterdam werken twee pedagogisch coördinatoren aan het verbeteren van de sfeer bij…

  Artikel in vaktijdschrift