Spring naar content

239 publicaties gevonden

 • an interpretative research on sensemaking of safe spaces in sport for development programs in Kenya

  This thesis researches sensemaking of the notion of safe spaces in Sport for Development (SfD) programs in Kenya. Two organizations that offer SfD programs, TYSA and Amani Kibera, were used…

  Scriptie
 • een verkennend onderzoek naar de inzet van burgers in sociaal onveilige situaties op en rond het voetbalveld

  Om het aantal excessen op en rond het voetbalveld terug te dringen is het volgens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van belang dat toeschouwers geen passieve houding aannemen,…

  Scriptie
 • De doelstelling van de SportklimaatApp luidt als volgt: een zo volledig en ongekleurd mogelijk beeld krijgen van het brede scala aan (on)sportieve handelingen dat tijdens diverse sportwedstrijden plaatsvindt. In het…

  Rapport
 • burgerraadpleging bij de herziening van de Zwemwaterwet

  Het projectteam Zwemwaterwet van het ministerie van I&M, voorheen van het ministerie van VROM, is bezig met het opstellen van een nieuwe wet die gezond en veilig zwemmen in Nederland…

  Rapport
 • factsheet

  In augustus/september 2016 is door het Kenniscentrum Zwemmen een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van zwembaden over het Keurmerk Veilig & Schoon. Zwembaden met het keurmerk hebben een vragenlijst ingevuld…

  Factsheet
 • voortgangsrapportage actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

  In deze vierde VSK Monitor zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het programma bijeengebracht. Evenals in eerdere jaren zijn hiervoor gegevens vanuit meerdere bronnen gebruikt. De cijfers laten zien dat het…

  Rapport
 • beleid en onderzoek, editie 2015/2016

  Het jaar 2015/2016 was een jaar van mooie prestaties, opmerkelijke gebeurtenissen in het beleidsveld en saillante wisselingen van de wacht in het kennislandschap. Het was een jaar met twee gezichten.…

  Boek
 • Skaten is een activiteit die door kinderen op straat veel gedaan wordt. Net als bij de tuintrampoline, waarover eerder gepubliceerd werd, is het belangrijk om in de les bewegingsonderwijs hier aandacht aan…

  Artikel in vaktijdschrift