Spring naar content

63 publicaties gevonden

 • ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen

  Dit is het eindrapport van een effectmeting naar het project ‘Pilots Transitieatlas en open club 2015’ dat door NOC*NSF in samenwerking met Public Result en in afstemming met Kenniscentrum Sport,…

  Rapport
 • (en vijf keer status quo)

  Artikel van David Romijn (Mulier Instituut) in Sport & Strategie over het Veilig Sportklimaat. Met het laatste programmajaar in zicht wordt teruggeblikt op vijf jaar VSK. Op basis van vijf edities van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een artikel over het onderzoek wat het Mulier Instituut en Regioplan hebben uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW naar de ‘uitvoeringsconsequenties’ van de diverse plannen met betrekking tot…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2017) over een (eventuele) transitie in de sport. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe kenmerken van leiderschapsontwikkeling van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het bestaansrecht van de georganiseerde sport

  In deze thesis staat de volgende onderzoeksvraag centraal: hoe kunnen kenmerken van leiderschapsontwikkeling van toegevoegde waarde zijn voor het bestaansrecht van de georganiseerde sport in het kader van de transitie in de…

  Scriptie
 • organisatielessen uit de antropologie

  De corporate antropologie kijkt met dezelfde verwonderde blik naar organisaties, boardrooms en leiders zoals antropologen dat naar tribale samenlevingen doen. De antropologische verhalen in dit boek geven inzicht en praktische…

  Boek
 • We leven in een snel veranderende samenleving die meer dan ooit door snelle – vooral digitale – technologische ontwikkelingen wordt bepaald. Sporters willen, en kunnen steeds meer zelf bepalen wat…

  Brochure
 • De tweede fase is in 1998 ingevoerd. Het meest in het oog springende was de invoering van het studiehuis. Daarvoor moest in de scholen ook daadwerkelijk worden verbouwd. Ook deden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het openingsartikel van dit topic zijn de algemene veranderingen in de tweede fase op een rij gezet. Per 1 augustus 2007 worden ook voor LO de veranderingen doorgevoerd. Natuurlijk…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Drs. Berend Rubingh en André de Jeu over het afscheid van de traditionele club

  Het huidige model van de georganiseerde sport kent zijn oorsprong in de vorige eeuw, toen we ons vanuit interesse en passie voor sport verenigden. Op voetbal ging je omdat alle vriendjes…

  Artikel in vaktijdschrift