Spring naar content

63 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar betekenissen die betrokkenen van samenwerkende sportbonden geven aan het clusteren met collega sportbonden

  In dit onderzoeksverslag wordt in opdracht van het NOC*NSF een antwoord gegeven op de vraag welke betekenissen er worden gegeven door betrokkenen van samenwerkende sportbonden aan het clusteren met collega…

  Scriptie
 • realisatie ambities vereist een sportbrede aanpak, onderzoeksrapport

  Het Nederlandse sportlandschap verandert snel. De ambities zijn groot en tegelijkertijd staan de financiën structureel onder druk. Juist de sportvereniging wordt een belangrijke rol toebedacht in het realiseren van de…

  Rapport
 • hoe managers onbewust verandering blokkeren

  Dit boek helpt managers te begrijpen hoe het komt dat veranderprocessen stagneren. En vooral hoe managers daar zelf aan bijdragen.

  Boek
 • de leukste veranderaanpak met de hoogste resultaten

  Als organisaties willen veranderen, zoekt het management vaak eerst naar oplossingen in strategie of ICT. Zelden kijkt men naar de uitvoering – die is tenslotte niet ‘sexy’. Maar in de…

  Boek
 • thriving on change

  Today, technology is accelerating change in all stations of our lives. Some life prolonging and others life threatening – such as the destruction of our environment. The complexity of the…

  Boek
 • co-creatie van verandering

  In dit artikel is de vraag leidend waarom co-creatie strategieën relatief weinig worden gebruikt terwijl het door velen omarmd wordt als logisch en gewenst. Welke opvattingen en waarden worden hierdoor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In een wereld die wordt gekenmerkt door pluriformiteit en verandering, wordt organiseren op basis van beheersing en externe besturing steeds problematischer. Als organiseren op basis van meer van hetzelfde niet…

  Boek
 • In dit artikel worden kanttekeningen geplaatst bij het idee van foutentolerantie zoals dat in de literatuur over de lerende organisatie naar voren wordt gebracht. Dit idee, dat van cruciaal belang…

  Artikel in vaktijdschrift
 • a look at the future-now

  Artikel uit het tijdschrift International Journal of Physical Education. Het is een reactie/toevoeging op het boek van Alvin Toffler ‘The Third Wave’. Toffler geloofd dat rond 1950 de ‘Third Wave’…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een onderzoek naar processen en effecten

  De Werkgroep Recreatie van de Landbouwuniversiteit Wageningen heeft in 1987 en 1988 onderzoek verricht naar effecten van privatisering op de watersport en de sportvisserij. Zij heeft het onderzoek opgezet in…

  Boek