Spring naar content

63 publicaties gevonden

 • les fédérations sportives communautaires de Belgique

  Dit is het elfde nummer in de reeks BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke activiteit.…

  Rapport
 • professionalisering, innovatie en veranderingsresistentie in de sport

  Deze publicatie betreft de Openbare Les in verkorte vorm uitgesproken op woensdag 14 september 2011 door dr. J.W. Janssens, lector Sportbusiness Development aan de Hogeschool van Amsterdam.

  Proefschrift/oratie
 • appreciative inquiry, co-creatie van duurzame verandering

  Dit boek geeft een overzicht van AI in de Nederlandse en Belgische praktijk. Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) staat voor een positieve kijk op verandering in organisaties: meer betrokkenheid, meer succes…

  Boek
 • erkennen, begrijpen en doen

  Wat is strategisch HRM en vooral: hoe realiseer je strategisch HRM? Dit boek geeft antwoord op deze vragen aan de hand van een gegrond en toepasbaar concept: de strategische HRM-kubus.…

  Boek
 • succes is geen toeval

  In ‘Innovatie’ wordt duidelijk gemaakt hoe innovaties tot stand komen en hoe organisaties innovatiever kunnen worden. Het richt zich daarmee enerzijds op het innovatieproces, waarbij onder andere ideegeneratie, productontwikkeling en…

  Boek
 • een handboek voor de veranderkundige

  Dit boek geeft inzichten, methoden en instrumenten om op een professionele manier veranderingstrajecten te ontwerpen en uit te voeren.

  Boek
 • systeemmanagement van organisaties

  Het komt vaak voor dat organisaties immuun zijn voor pogingen tot verandering. Dit boek zet uiteen wat er voor nodig is om meer succes te hebben bij het realiseren van…

  Boek
 • coach jezelf bij het sturen van veranderingsprocessen, inzichten, tips en checklists (l3)

  Dit boek is bedoeld voor coaches, leidinggevenden en consultants die te maken hebben met het ondersteunen van teams, afdelingen of zelfs hele organisaties in het doormaken van veranderingen. Veranderprocessen vragen…

  Boek
 • content and process analyses of change in soccer clubs

  In dit proefschrift is aan de hand van trainerswissels, spelertransfers en veranderingen in speltactieken bij Nederlandse voetbalclubs, hypothetisch-deductisch onderzoek naar kleinschalige veranderingen in organisaties gedaan.

  Proefschrift/oratie
 • Dit boek is allereerst bestemd voor mensen die van verhalen houden. Meer dan honderd verhalen uit verschillende culturen zijn kort en bondig herschreven en bij elkaar gebracht. Beelddenkers worden op…

  Boek