Spring naar content

6 publicaties gevonden

 • een kwalitatief vergelijkend onderzoek naar de betekenis van de algemene ledenvergadering voor sleutelfiguren en 'silent audience' binnen Nederlandse sportverenigingen

  In deze scriptie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: welke betekenis geven leden van Nederlandse sportverenigingen aan de algemene ledenvergadering en hoe verhoudt deze zich tot veranderende opvattingen over lidmaatschap? Om…

  Scriptie
 • basic principles of meeting design

  Doorspekt met voorbeelden uit hun meer dan 20 jaar ervaring met de bezoeken van, spreken op en ontwerpen van meetings en congressen, weten de Groot en van der Vijver een…

  Boek
 • grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen voor de toekomst

  In december 2012 vond in Brussel de eerste Europese sociale dialoog in de sport plaats. Op uitnodiging van de Europese commissie waren vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sport vanuit heel Europa naar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • lokale sport- en beweegoverlegstructuren als vorm van samenwerking

  Deze brochure gaat over lokale overlegstructuren op het gebied van de sport. Niet het individuele, maar het collectieve belang staat daarbij centraal. Bundeling van belangen en krachten is het vertrekpunt…

  Brochure
 • opkomst en verbreding van een vergaderregime

  Dit boek is een sociologische studie over vergaderen. Voortbordurend op de civilisatietheorie van Norbert Elias wordt nagegaan hoe vanaf de vroege middeleeuwen tot heden mensen onderling met woorden hebben gestreden…

  Boek