Spring naar content

157 publicaties gevonden

 • een ontmoeting met een andere sportcultuur

  Sport is universeel. Overal ter wereld wordt sport veelal op een gelijkwaardige manier bedreven. Hardlopen blijft hardlopen, zwemmen blijft zwemmen en voetbal blijft voetbal. Toch verschilt de uitvoering vaak per…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Jantje Beton zet zich in voor vrij buitenspelen door kinderen. Dat is namelijk essentieel voor hun gezondheid, voor hun motorische, sociale en emotionele ontwikkeling en voor hun leervermogen. De helft…

  Online artikel
 • We weten dat de directe woonomgeving van mensen sporten en bewegen kan stimuleren, mits de omgeving beweegvriendelijk is. Maar wanneer is een omgeving beweegvriendelijk? In het najaar van 2014 verscheen…

  Online artikel
 • Elk jaar brengt het KiM het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Hoe staat het met de groei van het autoverkeer? Welke rol speelt…

  Rapport
 • Zweden en Finland, zondag 7 t/m zaterdag 13 november 2010, informatieboekje deelnemers

  Dit informatieboekje bevat informatie voor de deelnemers aan de studiereis ‘sport en onderwijs’ naar Zweden en Finland. Deze vond plaats van zondag 7 t/m zaterdag 13 november 2010. Zaken die…

  Boek
 • van motivatie naar reisbereidheid, typen zwembadgebruikers en hun reisbereidheid naar een 50-meterzwembad

  In deze masterthesis staat de volgende probleemstelling centraal: welke typen gebruikers van bovenlokale zwembaden zijn te onderscheiden op basis van hun motivaties en in hoeverre verklaren deze typen gebruikers de…

  Scriptie
 • meestal doen we, wat we meestal doen?

  Mensen zijn gewoontedieren. Ze reizen bijvoorbeeld iedere dag op een vast tijdstip met hetzelfde vervoermiddel. Soms wordt zo’n ingesleten patroon doorbroken door een levensgebeurtenis. Mensen gaan studeren, veranderen van baan,…

  Boek
 • In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol van de afstand tot sportvoorzieningen en de reistijd naar sportvoorzieningen bij het wel of niet deelnemen aan sport. Gestart wordt met een…

  Hoofdstuk in boek/rapport