Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • denk ook aan sport en bewegen

  De brede welvaart is een manier om te kijken naar de welvaart in een gebied in plaats van alleen naar de economisch welvaart. Het omvat alles wat men van waarde…

  Rapport
 • Verkenning van de relatie tussen indicatoren van brede welvaart en sport en bewegen

  Brede welvaart wordt steeds vaker gebruikt om de welvaart in een land te bepalen. Hiermee wordt niet alleen de economische welvaart bedoeld, maar ook gezondheid van de bevolking, hoe gelukkig…

  Rapport
 • Het Sociaal en Cultureel Rapport biedt sinds 1974 periodiek – tweejaarlijks – een overzicht van recente maatschappelijke ontwikkelingen en feiten over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Ook wordt het…

  Boek
 • vertrekpunt voor sociale winst en waarde

  Tilburg University en WHISE hebben de handen ineengeslagen en een instrument ontwikkeld waarmee zichtbaar gemaakt kan worden wat de sociale winst en waarde is die met interventies in het sociale…

  Boek
 • Als bekend is hoe het met de economie gaat is nog niet per sé duidelijk hoe het met de maatschappij gaat. Maatschappelijke vooruitgang moet ook afgemeten worden aan niet economische…

  Rapport
 • Sociaal en Cultureel Rapport 2014

  Nu de beschermende rol van de verzorgingsstaat afneemt en de eigen verantwoordelijkheid van mensen toeneemt, bestaat het risico dat verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden. Niet voor niets gaf dit kabinet…

  Boek
 • op weg naar de participatiesamenleving

  Essay over de ingewikkelde weg naar de participatiesamenleving. Met deze essay wil het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een bijdrage leveren aan het debat over de herziening van de Nederlandse…

  Boek
 • een inleiding in de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat

  De arbeidsmarkt is heftig in beweging. Aard en omvang van de werkgelegenheid veranderen onder invloed van de automatisering en de komst van grote groepen nieuwkomers, vooral jongeren en vrouwen. De…

  Boek
 • minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid?, Sociaal en Cultureel Rapport 2012

  De laatste jaren is in het overheidsbeleid steeds meer aandacht gekomen voor de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Aan de ene kant vindt de overheid dat zij zich wel wat…

  Boek