Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • is er een juist moment?

  In LO7 van oktober 2016 beschreven we de theoretische achtergronden van het onderzoek naar het gebruik van video-instructie en -feedback (samen videomodelleren) in het bewegingsonderwijs dat we uitvoerden in het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Wij presenteren binnenkort een aantal lessenreeksen waarmee video-instructie en -feedback op een praktische hanteerbare wijze kan worden ingepast in het bewegingsonderwijs. De lessenreeksen komen voort uit het NRO praktijkonderzoek ‘Terugkijken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • descriptive studies of physical education classes, monograph 1 Motor Skills: theory into practice

  Dit boek beschrijft een monografie over het ‘Videotape Data Bank Project‘. Een videoband databank is ontworpen om activiteiten op te nemen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding om er achter te…

  Boek
 • videofeedback tijdens de atletiekles

  De atletieksport leent zich goed voor het gebruik van videofeedback. De complexe technieken hebben veelal een duidelijk begin en einde (discrete bewegingen) en zijn daarom eenvoudig te filmen. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Uit onderzoek (naar het werpen van een bal) is gebleken dat het geven van een voorbeeld vóóraf op video, ondersteund door verbale aanwijzingen, een groter leereffect geeft dan alleen verbale feedback óf alleen een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel een voorbeeld van hoe 5vwo-leerlingen gestimuleerd kunnen worden het beste uit zichzelf te halen met een keuzeblok voor lichamelijke opvoeding, in het kader van excelleren in lichamelijke…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 'een hype' of een 'must have'?

  Dit artikel schetst een aantal mogelijkheden hoe videoanalyse ingezet kan worden. Onder andere de toepassing voor bewegingsanalyse, feedback en als tactisch hulpmiddel komen aan bod. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • de meerwaarde van videofeedback bij leerlingen met communicatieve beperkingen

  Dit artikel gaat in op de meerwaarde van videofeedback bij leerlingen met communicatieve beperkingen. Een ervaringsverhaal van studenten die hebben gewerkt met videofeedback tijdens de les bewegingsonderwijs op de Professor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van hedendaagse technieken, zoals mobiele telefoons en tablets, tijdens de les lichamelijke opvoeding. De volgende apps komen ter sprake: BAM video delay, Dartfish…

  Artikel in vaktijdschrift