Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • naar een optimale inzet van uw sportkapitaal

  In ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’ schetst Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) een inhoudelijk samenhangende visie op het lokale sportbeleid in de komende jaren. Aan de…

  Beleidsnota
 • ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030

  De stadsvisie Rotterdam bestaat uit drie delen: deel I: ontwikkelingsstrategie: de belangrijke bestuurlijke beslissingen die nodig zijn om de visie te realiseren, en de consequenties daarvan; deel II: gebiedsuitwerking: de…

  Beleidsnota
 • for a better world through sport for all

  TAFISA (The Association for International Sport for All) heeft in november 2017 een missiedocument gelanceerd, dat internationaal inspiratie moet gaan bieden voor de inzet van sport en bewegen bij het…

  Beleidsnota
 • regionale samenwerking is noaberkracht vanuit eigen kracht!

  Sport en bewegen is voor menig inwoner van Twente een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Veel inwoners van Twente zijn direct of indirect betrokken bij sport- en beweegactiviteiten en zijn lid…

  Beleidsnota
 • Breda brengt het samen, Genomineerd beste initiatief 2016/2017 verkiezing sportgemeente van het jaar

  Team Breda Onder deze titel is op 6 april 2017 de nieuwe sportbeleidsvisie en het uitvoeringsplan van de gemeente Breda unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Breda voert al…

  Verslag
 • sport- en beweegvisie 2017-2025

  De gemeente Heerenveen geeft richting aan deze visie door in te zetten op zes strategische) speerpunten: Meer Heerenveners in beweging, in het bijzonder jongeren (12 – 18 jaar), volwassenen en…

  Beleidsnota
 • sport en beweegvisie

  Speerpunten van deze sportvisie: actieve sportstimulering; sterke sportverenigingen; bereikbare kwalitatieve sportaccommodaties sportieve openbare ruimte. Andere onderwerpen zijn de afname van het aantal jeugdleden en vrijwilligers. 

  Beleidsnota
 • introducing the Health Foundation’s healthy lives strategy

  The greatest influences on people’s health and wellbeing come from outside health care. They include factors such as education, employment, housing and community. During 2017 the Health Foundation will begin implementing a long-term…

  Rapport