Spring naar content

40 publicaties gevonden

 • basisrichtlijnen voor de voorlichting aan asielzoekers

  Kennis over de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg bevordert een goed gebruik daarvan door asielzoekers. Ten behoeve van voorlichting over de gezondheidszorg is een werkdocument bij GGD Nederland verschenen met…

  Handboek / handleiding
 • kansrijke vrijwilligers!, een werkmodel voor succesvolle bemiddeling van asielzoekers in vrijwilligerswerk

  Handboek met een werkmodel om asielzoekers vrijwilligerswerk te laten verrichten, gebaseerd op de praktijkervaringen in de gemeenten Helmond, Leeuwarden, Nijmegen, Kampen en Delfzijl. Dit handboek geeft suggesties, tips en handvatten…

  Handboek / handleiding
 • werkmap

  Hoofdstuk 1 gaat over het belang van sport voor asielzoekers en vluchtelingen, In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op sportstimulering vanuit de centrale opvang en vanuit de gemeente. Het derde…

  Boek
 • sport en bewegen voor allochtonen

  Het project ‘sport met z’n allen’ is enerzijds gericht op het bevorderen van de sportdeelname van asielzoekers en vluchtelingen (sport als doel) en anderzijds op het inrichten van een netwerk-structuur…

  Brochure
 • a video by show racism the red card to combat racist myths against asylum seekers

  Deze video gaat over jonge asielzoekers en hun ervaringen van asiel zoeken in de UK. De video bevat tevens een quiz over asiel gericht op de strijd tegen de mythen…

  Audiovisueel middel