Spring naar content

111 publicaties gevonden

 • Het ontwikkelen van zelfregulatie kan leiden tot betere leerresultaten en een gezondere leefstijl. In het vmbo lijkt de docent handen te kort te komen om iedere leerling hier voldoende in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • fostering the capability for lifelong physical activity by developing agency in students in secondary pre-vocational education schools in the Netherlands

  Onderzoek naar hoe scholen een sleutelrol kunnen spelen in het ontwikkelen van de capability van VMBO leerlingen om hun leven lang fysiek actief te blijven. Het onderzoek start vanuit de…

  Proefschrift/oratie
 • pilotonderzoek naar de haalbaarheid van een beweeginterventie

  Vmbo-leerlingen bewegen te weinig. Beweeg Wijs is een methode om leerlingen meer te laten bewegen op het schoolplein. TNO onderzocht of Beweeg Wijs op het vmbo haalbaar is en positieve…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een aanvullende analyse op basis van de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

  Uit de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs bleek dat scholen binnen vmbo gl/tl significant minder klokuren les aanbieden over de hele opleiding dan de richtlijn van…

  Rapport