Spring naar content

464 publicaties gevonden

 • een aanvullende analyse op basis van de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

  Uit de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs bleek dat scholen binnen vmbo gl/tl significant minder klokuren les aanbieden over de hele opleiding dan de richtlijn van…

  Rapport
 • voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Bewegen & Sport

  Binnen het nieuwe curriculum is een doorlopende leerlijn uitgewerkt van het primair naar het voortgezet onderwijs aan de hand van zes bouwstenen. Dit zijn: leren bewegen, gezond bewegen, bewegen betekenis…

  Rapport
 • Deze zomer is het twintig jaar geleden dat de Gay Games in Amsterdam werden georganiseerd. Daaraan namen zo’n 15.000 roze sporters uit de hele wereld aan deel. Toch is sporten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • stand van zaken bij scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  In februari 2016 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen op de Tabakswet (Dik-Faber, 2016). Dit amendement schrijft voor dat in 2020 een schoolterrein volgens de wet geheel rookvrij moet…

  Rapport
 • belangrijkste resultaten van de 1-meting, factsheet 2019/4

  In dit factsheet zijn de belangrijkste resultaten samengevat rondom de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport op scholen voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Het betreft een 1-meting uit 2018;…

  Factsheet
 • Regelmatig besteden we in Lichamelijke Opvoeding Magazine aandacht aan reguleren in het bewegingsonderwijs. Nu in 2017 doen we dat weer. Vanaf de basisschool is reguleren ingeburgerd in ons onderwijs. En…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het leren van ‘Bewegen en regelen’ is één van de sleutels die toegang geeft tot deelname aan de bewegingscultuur. Leerlingen dienen zich te oriënteren op een aantal regelende aspecten. (…

  Artikel in vaktijdschrift
 • aan de slag met de ondersteunende rollen in de les lichamelijke opvoeding

  Dit artikel is een soort boekbespreking. Het geeft een duidelijk beeld van hoe men in België omgaat met reguleren. Duidelijk wordt dat de ondersteunende rollen in dienst staan van beter…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Daan Beelen

  Een rubriek in de praktijk van Lichamelijke Opvoeding magazine is ‘Een kijkje in de gymzaal van…’ Daarbij komt een LO-docent in beeld die gevraagd wordt zijn visie en werkwijze te…

  Artikel in vaktijdschrift