Spring naar content

463 publicaties gevonden

 • This book presents a critical assessment of evaluation theory and practice in sport and leisure. It considers established and emerging forms of evaluation; examines typologies, issues, contexts and processes; and…

  Boek
 • de meerwaardevan de sportstroom

  Al diverse jaren wordt er op scholen voor voortgezet onderwijs (VO) door studenten van de academie voor lichamelijke opvoeding (ALO) in Amsterdam en omgeving onderzoek gedaan naar de meerwaarde van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • vijfde NGO-rapportage van het kinderrechtencollectief aan het VN-kinderrechtencomité

  In deze rapportage geven 180 deskundigen en ngo’s een beeld van de situatie waarin kinderen opgroeien en de realisatie van hun rechten in Nederland. Deze aanbevelingen vormen een kader voor…

  Rapport
 • provincie Noord-Brabant

  De doelen voor deze bestuursperiode luiden: Een onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod; Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod; Ontwikkelen van toptalenten in Brabant;…

  Beleidsnota
 • focus on domain-specific associations of physical activity over the life course

  Het hoofddoel van dit proefschrift is om de associaties tussen lichamelijke activiteit in de verschillende domeinen te relateren aan meerdere cardiometabole risicofactoren. Een bijzondere focus ligt op het vaststellen of…

  Proefschrift/oratie