Spring naar content

810 publicaties gevonden

 • brancherapport signaleert toenemend sportief-recreatief gebruik van de openbare ruimte

  Het artikel begint met een korte impressie van de inhoud van het brancherapport ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’. Daarna gaat de auteur dieper in op de vraag of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • serie de moderne vereniging 5

  De wens tot modernisering van de sportvereniging is niet van vandaag of gisteren. Vanaf het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw deed de Nederlandse Sport Federatie een…

  Brochure
 • Dit boekje bevat beschouwingen over het belang van lichaamsbeweging voor jong en oud. Door de jeugd in contact te brengen met water, kan deze ontspanning vinden in wandelen, kamperen, spel…

  Brochure
 • verslag van de studiedag op 15 juni 1984

  Verslag van de Studiedag ‘Recreatieplanning in onzekerheid’ van de Werkgroep Recreatie (Landbouw Hogeschool Wageningen). De studiedag vond plaats op 15 juni 1984. Met bijdragen over het recreatieonderzoek in Nederland en…

  Verslag
 • beschreven, besproken en beleefd

  Het rapport ‘Recreatiesport; beschreven, besproken en beleefd’ bestaat uit vier gedeelten. Deel 1 is een literatuuranalyse, deel 2 geeft een analyse van gesprekken met een twintigtal bij de recreatiesport betrokken…

  Rapport
 • betekenisvolle belevenissen

  Een nieuwe kijk op de experience economy gaat over de theoretische achtergronden en praktische toepassingen van het ontdekken van betekenisvolle belevenissen en het ontwikkelen van innovatieve en duurzame concepten van…

  Boek
 • When this book was published the study of sport had been largely neglected by sociologists. The contributions to this volume bring the sports field, the leisure centre and everyday leisure…

  Boek
 • literatuurverkenning over vrijetijdsbesteding door mensen met een licht verstandelijke beperking

  Het belang van een prettige vrijetijdbesteding voor mensen met een lvb is onderwerp van een deze iteratuurverkenning van Movisie. In deze publicatie komt onder andere naar voren dat mensen met een…

  Rapport