Spring naar content

203 publicaties gevonden

 • a comparison of the public policy context and historical origins of sports clubs across ten European countries

  The project, ‘Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe’ (SIVSCE), is a collaborative partnership co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The project has been, and…

  Rapport
 • a qualitative study of the experiences of stakeholders of the vitale sportvereniging

  Currently, we are experiencing many changes in the way that the state is trying to organize society in The Netherlands. Under the construction of a participation society, policies around welfare…

  Scriptie
 • beleid en onderzoek, editie 2015/2016

  Het jaar 2015/2016 was een jaar van mooie prestaties, opmerkelijke gebeurtenissen in het beleidsveld en saillante wisselingen van de wacht in het kennislandschap. Het was een jaar met twee gezichten.…

  Boek
 • een onderzoek naar de ervaren structurele, proces-, kind- en omgevingskenmerken van kaderleden op drie sportverenigingen in Rotterdam, ten aanzien van de interventie 'pedagogisch coördinator'

  Youth sport is increasingly seen as a way to achieve different goals. Yet there are also some risks for children in playing sports. It is therefore wise to guaranty the…

  Scriptie
 • clubs zullen vrijwilligers op een andere manier moeten benaderen

  Afgaande op de geluiden van de overheid is Nederland gezegend met een bevolking die actief is in het vrijwilligerswerk. Toch klagen clubs steen en been dat ze onvoldoende mensen kunnen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit e-book geeft een denkwijze en praktische tips om goed en slim samen te werken om de jongeren een veilige sportklimaat te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Sportveiligheid is…

  Boek