Spring naar content

203 publicaties gevonden

 • Op 14 april is het programma Kracht van Sport afgesloten met een bijeenkomst waarin de opbrengsten en bevindingen zijn gedeeld met programmadeelnemers en andere bezoekers. Het Oranje Fonds is dit programma gestart…

  Online artikel
 • In Rotterdam, Amsterdam en Venlo kunnen sportverenigingen ondersteuning vragen van een sportpedagoog. De sportpedagoog helpt verenigingen bij het stimuleren van respectvol en sportief gedrag bij spelers en hun ouders.

  Online artikel
 • een kwalitatieve case-study bij Athletes in Action naar de beleving van vrijwilligers van sportcommunity's Havensport en FaceOff over het verband tussen enerzijds de inzet van de 'tools' sport en communitybuilding en anderzijds individuele ontwikkeling

  Veel organisaties zetten sport en communitybuilding in als ‘tools’ om ontwikkeling te realiseren. Deze ‘tools’ worden ingezet om ontwikkeling op individueel en maatschappelijk niveau te stimuleren. De grote vraag is…

  Scriptie
 • kwaliteitsverhoging als allesomvattend antwoord

  Sportverenigingen moeten zich dringend professionaliseren en diversifiëren om economisch te overleven, meent Christoph Breuer (hoogleraar Sportmanagement Sportuniversiteit Keulen). Ze wedijveren met commerciële aanbieders, maar ook met elkaar om de steeds…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 3e herziene druk

  Wat hebben een internationale profvoetballer en een kleine amateur voetbalclub gemeen? Beide hebben te maken met geld en dus belastingen. De eerste wil het liefst bij een internationale topclub spelen…

  Boek