Spring naar content

83 publicaties gevonden

 • voetbalvereniging v.v. De Meern in beeld

  Deze rapportage maakt deel uit van het meerjarig project Verbinden door voetbal van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht en een aantal voetbalverenigingen in de regio Utrecht.…

  Rapport
 • civil society en vrijwilligerswerk 5

  De deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland is internationaal gezien hoog en lijkt dat voorlopig ook te blijven. Er worden wel veranderingen gesignaleerd in de aard van het vrijwilligerswerk en de…

  Boek
 • een herhalingsonderzoek naar de stand van zaken van het actuele vrijwilligerswerkbeleid

  Dit onderzoek heeft als doel om beeld te geven van de stand van zaken ten aanzien van de inhoud van het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid per 1 januari 2008.

  Rapport
 • the impacts of volunteers in sport

  Veel sportclubs kunnen zonder de bijdrage van vrijwilligers niet bestaan of zijn minder succesvol. Naast deze zeer zichtbare bijdrage, leveren de vrijwilligers ook een aantal minder zichtbare (en minder onderzochte)…

  Rapport
 • onderzoek naar clubbinding en vrijwilligerswerk onder jeugdleden van sportverenigingen in de gemeente Rijssen-Holten

  Onderzoek waarin de centrale vraagstelling luidt: In welke mate zijn jeugdleden van sportverenigingen in de gemeente Rijssen-Holten betrokken bij hun eigen sportvereniging en in hoeverre hangt dit samen met het…

  Scriptie
 • programma 2006

  In dit werkprogramma staat vermeld wat CIVIQ het komende jaar gaat doen. De focus ligt op vrijwillige inzet: het stimuleren en vernieuwen van actief burgerschap. Dat is de kern van…

  Rapport
 • een evaluatief onderzoek naar het effect van het kwaliteitsinstrument

  Doel van het onderzoek, in opdracht van het NOC*NSF, was om in kaart te brengen wat het effect van IKSport is geweest bij sportverenigingen, die aan de kwaliteitstoets hebben deelgenomen.…

  Scriptie
 • stappen naar een vrijwilligersbeleid in een multiculturele omgeving

  Dit werkboek en de cursus zijn bedoeld om verenigingen te helpen na te denken over het werven en behouden van kader met verschillende etnische achtergronden en een stap te zetten…

  Werkboek / instrument