Spring naar content

140 publicaties gevonden

 • een literatuuroverzicht

  Sinds de eerste lockdown is veel onderzoek gedaan naar de invloed van corona en de getroffen maatregelen op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het Nederlands Jeugdinstituut voerde een overzichtsstudie uit naar…

  Rapport
 • vijfde NGO-rapportage van het kinderrechtencollectief aan het VN-kinderrechtencomité

  In deze rapportage geven 180 deskundigen en ngo’s een beeld van de situatie waarin kinderen opgroeien en de realisatie van hun rechten in Nederland. Deze aanbevelingen vormen een kader voor…

  Rapport
 • voor jeugd en jongvolwassenen

  Op verzoek van het Outbreak Management Team heeft het Nederlands Jeugdinstituut, met hulp van het Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut, onderzocht welke betekenis sporten in groepsverband heeft…

  Rapport
 • quick scan 2019

  Welzijn op Recept is een aantrekkelijk concept dat makkelijk opschaalt naar nu 83 gemeenten. Maar de kwaliteit van uitvoering is nog onduidelijk en laat grote lokale variatie zien. De vraag…

  Rapport
 • Welzijn op recept en Gecombineerde Leefstijlinterventie bij Kinderen

  Het Ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd om de mogelijkheden te verkennen voor rekentools die inzicht geven in kosten en baten van preventieve activiteiten op het snijvlak van zorg,…

  Rapport
 • zorg en welzijn maken samen het verschil

  Dit handboek laat zien waarom de methode Welzijn op Recept essentieel is om de beste zorg te leveren. Bovendien biedt het handvatten om er meteen mee aan de slag te…

  Boek
 • 45 Minuten bewegen per dag is in het schoolcurriculum opgenomen in Denemarken. Wel is het nog zoeken voor scholen hoe ze dit structureel aanpakken op school. Er wordt bewogen tijdens…

  Artikel in vaktijdschrift