Spring naar content

84 publicaties gevonden

 • Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de regels omtrent het toekennen van vergoedingen bij ontslag gewijzigd. De WWZ bepaalt dat de werkgever aan de werknemer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • literature review and best practice case studies, a final report to the European Commission

  The key objective of the study has been to complete a review of the literature regarding the effectiveness of workplace physical activity interventions. The review has sought to identify which…

  Rapport
 • duurzame inzetbaarheid, wat hebben werkgevers en werknemers in de werkcontext nodig om 'werkers in de sport' duurzaam inzetbaar te houden?

  Het streven naar een structureel grotere bijdrage van ouderen in de sport is belangrijker geworden door het besluit van het kabinet om de AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen van 65 naar…

  Scriptie
 • Kenniscentrum Sport werkt samen met de Vereniging Sport en Gemeenten aan een kwaliteitsimpuls voor de buurtsportcoach (BSC). Een van de manieren om te werken aan kwaliteit en professionalisering is een…

  Rapport
 • Deze arbeidsmarktmonitor sport levert veel informatie over de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. De highlights van de monitor zijn: Meer werkgelegenheid voor mbo- en hbo-alumni, minder vaak een sportbaan Veel…

  Rapport
 • Steeds meer bedrijven zien in dat werknemers bewegingsruimte nodig hebben om optimaal te presteren. Niet alleen figuurlijk door bijvoorbeeld meer regelvrijheid en zicht op persoonlijke ontwikkeling, maar ook letterlijk door…

  Online artikel
 • Wat is een goede dialoog, waarom is die nodig en hoe voer je zo’n goede dialoog over duurzame inzetbaarheid? De digitale Inspiratiebox biedt antwoord op die vragen (en nog veel…

  Online artikel
 • managing the event workforce

  This publication is the first text to cover the management of human resources in the event environment. Linking theory, research and application it covers the differing and various types of…

  Boek