Spring naar content

84 publicaties gevonden

 • Met PFZW netto ouderdomspensioen kunnen mensen die te maken krijgen met achteruitgang in hun pensioenopbouw nu zelf met de vrijgekomen premie hun pensioenopbouw aanvullen.

  Online artikel
 • ‘Zitten is het nieuwe roken’, is de laatste tijd een veel gehoorde uitspraak. Wat is hier waar aan? Waar hebben we het eigenlijk over bij de term ‘sedentair gedrag’? Dit…

  Online artikel
 • Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd kan wenselijk zijn vanuit zowel werkgevers- als werknemersperspectief. De Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd die volgens het wetsvoorstel op 1 januari 2016 van kracht…

  Online artikel
 • rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

  In dit Handboek Arbobeleidsregels wordt iedere beleidsregel gevolgd door een toelichting. Er wordt beschreven op welke manier ervoor gezorgd kan worden dat een werkplek aan alle arbo-eisen voldoet. 

  Handboek / handleiding
 • rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

  In dit Handboek wordt de Arboregeling artikel voor artikel toegelicht. Het Handboek Arboregeling besteedt onder meer aandacht aan onderwerpen als certificatie, vakbekwaamheidseisen van arbodeskundigen en melding van ongevallen en beroepsziekten. 

  Handboek / handleiding
 • rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

  In het Handboek Arbobesluit wordt het besluit toegelicht. Het Handboek legt de relatie tussen het Arbobesluit, de Arbowet en de Arbobeleidsregels.

  Handboek / handleiding
 • rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

  In het Handboek Arbowet wordt de integrale wettekst per artikel toegelicht. Er worden onderwerpen behandeld als risico inventarisatie en -evaluatie, verzuimbegeleiding, bedrijfshulpverlening en deskundige ondersteuning. 

  Handboek / handleiding
 • rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

  In het Handboek Arbowet wordt de integrale wettekst per artikel toegelicht. Er worden onderwerpen behandeld als risico-inventarisatie en -evaluatie, verzuimbegeleiding, bedrijfshulpverlening en deskundige ondersteuning. 

  Handboek / handleiding