Spring naar content

84 publicaties gevonden

 • strategische personeelsplanning in de sport

  Strategische personeelsplanning heeft altijd een kwantitatieve en een kwalitatieve kant. Vanuit de kwantitatieve benadering wordt een beeld gevormd van de te verwachten situatie over een paar jaar, bijvoorbeeld op het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De personele bezetting voor de komende jaren is in veel sectoren een belangrijk onderwerp, of het nu gaat om onbetaalde krachten of betaalde krachten. Kijk naar onderwijs, zorg en naar meer conjunctuurgevoelige sectoren als toerisme,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • op gezonde wijze conflicten beperken, conflicthantering

  Themadossier Arbo Rendement is een periodiek verschijnend themadossier voor arboprofessionals, preventiemedewerkers en ondernemingsraden. Dit dossier gaat in op verschillende soorten conflicten die er kunnen ontstaan op de werkvloer en wat…

  Boek
 • grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen voor de toekomst

  In december 2012 vond in Brussel de eerste Europese sociale dialoog in de sport plaats. Op uitnodiging van de Europese commissie waren vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sport vanuit heel Europa naar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 19e druk

  Dit intentie van de auteurs van dit boek is om een beknopt, leesbaar en toegankelijk overzicht te geven van het Nederlands arbeidsrecht, met name gemaakt ten behoeve van onderwijs en…

  Brochure
 • vijfde, herziene druk

  De dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht wordt besproken aan de hand van de verschillende fasen van een arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt aan de hand van praktijksituaties en relevante en recente rechtspraak…

  Brochure
 • zesde, herziene druk

  De dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht wordt besproken aan de hand van de verschillende fasen van een arbeidsovereenkomst. Dit gebeurt aan de hand van praktijksituaties en relevante en recente rechtspraak…

  Brochure
 • nr. 44, goedwerknemerschap

  In dit boek staat de norm van goedwerknemerschap centraal. Hoofdstukken zijn gericht op een thema, gebaseerd op een arbeidsrechtelijk deelonderwerp, niet wettelijk geregelde onderwerpen of algemeen civielrechtelijke deelthema. Binnen deze…

  Brochure
 • tweede herziene druk

  In dit boek worden de belangrijkste aspecten van het arbeidsrecht besproken, waaronder de geschiedenis, de inhoud van de arbeidsovereenkomst, het einde van dienstverbanden, verschillende vormen van flexibele arbeidsrelaties en de…

  Brochure