Spring naar content

68 publicaties gevonden

 • bijlagen bij de programmeringsstudie

  In de eerste bijlage staat een overzicht van onderzoekprogramma’s die oproepen uitzetten waarop verschillende partijen kunnen reageren en soms ook topdown projecten uitzetten. Afzonderlijke projecten van onderzoeksinstellingen worden alleen meegenomen…

  Rapport
 • Dit artikel is het eerste van een reeks van vier artikelen waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbaarheid en effectiviteit van primaire preventie-eerstelijnsleefstijlinterventies die toepasbaar zijn in de bedrijfsgezondheidszorg.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht

  In deze folder zet VNO-NCW op een rijtje hoe groot het probleem van overgewicht is en wat werkgevers concreet hieraan kunnen doen.

  Rapport
 • NISB ziet sport en bewegen als centrale factor binnen een breder spectrum van leefstijlthema’s die allen onderdeel zijn van integraal gezondheidsmanagement, genaamd BRAVO. Dit staat voor meer Bewegen, stoppen met…

  Brochure
 • BRAVO staat voor gezonde leefgewoonten: meer Bewegen, niet Roken, matig zijn met Alcohol, gezonde Voeding en Ontspanning. Binnen de banksector is een webenquête, de BRAVO Lifestyle Check ontworpen waarmee het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz 2006 bis 2012

  De Duitse organisatie IGA, Initiatieve Gesundheid & Arbeit stelt in een geactualiseerd literatuuroverzicht vast, dat gezondheidsbevordering en preventie in bedrijven een wezenlijke bijdrage leveren aan gezond gedrag van werknemers en…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift