Spring naar content

84 publicaties gevonden

 • bedrijfssport voor werknemers en het belang hiervan voor de werkgever

  Deze afstudeerscriptie richt zich op het aanbod en gebruik van bedrijfssport om meer inzicht te krijgen in mate, de waarde, het belang en het motief van bedrijfssportaanbod via de werkgever…

  Scriptie
 • a qualitative analysis of the Stand@Work study

  Background: Prolonged sitting time has been identified as a health risk factor. Sit-stand workstations allow desk workers to alternate between sitting and standing throughout the working day, but not much…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • wat gezond ondernemen oplevert

  Een goed vitaliteitsbeleid levert een bedrijf veel op. Niet alleen daalt het ziekteverzuim, maar het bedrijf krijgt er ook meer betrokken en productievere werknemers van die met veel plezier bij…

  Brochure
 • methodologie en beschrijvende resultaten

  Dit periodieke rapport geeft een inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van werk. Er wordt ook periodiek gevraagd of bedrijven het bevorderen van een gezonde leefstijl (bijvoorbeeld bedrijfsfitness)…

  Rapport
 • arbeidsbeleid in Nederlandse bedrijven en instellingen

  Deze brochure bevat een selectie van de resultaten uit de WEA 2010.

  Brochure
 • quickscan 2012

  In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: welke instrumenten op het gebied van het bevorderen van participatie en duurzame inzetbaarheid (zoals vervat in de Beleidsagenda 2020 bij het Pensioenakkoord)…

  Rapport