Spring naar content

255 publicaties gevonden

 • Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de regels omtrent het toekennen van vergoedingen bij ontslag gewijzigd. De WWZ bepaalt dat de werkgever aan de werknemer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • literature review and best practice case studies, a final report to the European Commission

  The key objective of the study has been to complete a review of the literature regarding the effectiveness of workplace physical activity interventions. The review has sought to identify which…

  Rapport
 • Het doel van dit proefschrift was om te onderzoeken of lichaamsbeweging werkgerelateerde vermoeidheid kan verminderen. Om dit doel te bereiken werden er drie empirische studies uitgevoerd. Deze studies hadden een…

  Proefschrift/oratie
 • duurzame inzetbaarheid, wat hebben werkgevers en werknemers in de werkcontext nodig om 'werkers in de sport' duurzaam inzetbaar te houden?

  Het streven naar een structureel grotere bijdrage van ouderen in de sport is belangrijker geworden door het besluit van het kabinet om de AOW-gerechtigde leeftijd te verhogen van 65 naar…

  Scriptie
 • project competenties instructeurs LO/Sport

  Het project ‘competenties instructeur LO/Sport’ is opgezet in het kader van de invoering van het flexibele personeelssysteem. Binnen defensie wordt gezocht naar mogelijkheden om verworven competenties binnen de organisatie om…

  Scriptie
 • Uw sportvereniging biedt sport aan leden, maar wat dacht u ervan om ook sport aan te bieden voor personeel van de bedrijven in uw regio? Hiermee bereikt u een heel…

  Handboek / handleiding
 • the effect of a blended workforce on team effort and team performance in professional sport

  This study examines the effect of nonstandard soccer players on team effort and team performance. The role and actions of permanent and temporary (nonstandard) employees are explored in depth multiple…

  Scriptie
 • review

  Background: Office work has changed considerably over the previous couple of decades and has become sedentary in nature. Physical inactivity at workplaces and particularly increased sitting has been linked to…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • de rol van sporten op het herstel van werknemers

  Het is van groot belang dat een werknemer zich weet te herstellen na een zware werkdag. Wanneer een werknemer niet goed herstelt van werkstress, heeft dit gevolgen voor zijn of…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de betekenissen die verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nederlandse Volleybalbond toekennen aan de organisatie van de A- en B-league volleybal

  Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen welke betekenissen verenigingsbestuurders en medewerkers van de Nederlandse Volleybalbond (hierna: Nevobo) geven aan de organisatie van de A- en B-league…

  Scriptie