Spring naar content

58 publicaties gevonden

 • Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

  Dit document beschrijft het strategisch plan van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

  Rapport
 • algemene samenvatting

  Voor het eerst in de geschiedenis wordt in 2000 de Europese Kampioenschappen Voetbal voor landenteams door twee landen gezamenlijk georganiseerd. Dat geeft EURO 2000 een extra dimensie. De organisatie EURO…

  Rapport
 • implementatieplan 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008

  Op 7 juni 2005 is de Alliantie School & Sport samen sterker door de voorzitter van NOC*NSF en de minister van OCW, mede namens de staatssecretaris van VWS, ondertekend. Deze…

  Rapport
 • RIVM Centrum Gezond Leven

  Dit werkplan geeft de ambities en uitdagingen weer van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners voor 2013.

  Verslag
 • gezondheidsbevordering door een actieve leefstijl, strategisch plan 1995-1996

  ‘Nederland in Beweging!’, afgekort NIB, is een actieprogramma waarmee NOC*NSF een belangrijke bijdrage wil leveren aan het stimuleren van sport en bewegen onder de Nederlandse bevolking. Het doel van ‘Nederland…

  Rapport
 • gezondheidsbevordering door een actieve leefstijl, voortschrijdend strategisch plan (1997-1998)

  ‘Nederland in Beweging!’, afgekort NIB, is een actieprogramma waarmee NOC*NSF een belangrijke bijdrage wil leveren aan het stimuleren van sport en bewegen onder de Nederlandse bevolking. Het doel van ‘Nederland…

  Rapport
 • gezondheidsbevordering door een actieve leefstijl, samen werken aan Nederland in Beweging!, werkplan handvest 1998

  ‘Nederland in Beweging!’, afgekort NIB, is een actieprogramma waarmee NOC*NSF een belangrijke bijdrage wil leveren aan het stimuleren van sport en bewegen onder de Nederlandse bevolking. Het doel van ‘Nederland…

  Rapport
 • uitvoeringsplan 2009/2010

  Het sportplan hebben de auteurs opgesteld op basis van beschikbare documentatie: de meest recente sportnota van De Baarsjes, de sport- en beweegscan van De Baarsjes van DMO, de nota Investeren…

  Verslag
 • naar een duurzame aanpak met doorlopende leerlijnen en accent op implementatie en opschaling

  Iedereen is het erover eens dat het belangrijk is dat jongeren voldoende sporten en bewegen. Ook is men het erover eens dat de school de plek bij uitstek is om…

  Verslag
 • de realisatie van actieplannen 'sportiviteit & respect' van sportbonden onderzocht

  In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Ook NOC*NSF is een van de…

  Rapport