Spring naar content

13 publicaties gevonden

 • september 2009 - september 2010, 1-meting

  NISB wilde de successen en ‘winsten’ van whoZnext inzetten voor een bredere doelgroep. Bovendien werd whoZnext op een aantal locaties al ingezet voor de jongere leeftijdsgroep. De methodiek van whoZnext…

  Rapport
 • whoZnext-junior, september 2011-januari 2012

  In 2009 heeft er een evaluatie plaatsgevonden onder de kinderen en coaches die als pilot hebben meegedaan aan whoZnext-junior. Als vervolg op de evaluatie gedaan in 2009, is deze evaluatie…

  Verslag
 • Video over whoZnext junior. Bij whoZnext-junior staat actieve kinderparticipatie centraal. Kinderen worden betrokken in de keuze van het aanbod, denken mee over het activiteitenprogramma en organiseren zelf sportactiviteiten aan de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • literatuuronderzoek en casestudy resulterend in de ontwikkeling van een instrument, de implementatiematrix

  Dit is het verslag van het onderzoek naar implementatie van initiatieven op het gebied van sport- en bewegingsstimulering. Het onderzoek is een zogenaamde oefenproject, dat tot doel had medewerkers in…

  Rapport
 • eindrapportage, schooljaar 2006/2007

  In het schooljaar 2006-2007 zijn op zeven mytylscholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs whoZnext-teams aan de slag gegaan om sportactiviteiten te organiseren voor hun medeleerlingen. NISB ondersteunt samen met…

  Verslag
 • Kaart met daarop informatie over bewegen voor kinderen en jongeren. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: Kinderen: Beweegkriebels – 0-4 jarigen; Familie lekkerbek -basisschool; Club extra – 4-12…

  Brochure
 • tips en trics voor jullie event!

  De actiemap whoZnext helpt whoZnext-teams bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van hun activiteiten. Naast een concreet stappenplan en vele tips bevat de map 22 werkbladen waarmee jongeren zelfstandig aan…

  Werkboek / instrument