Spring naar content

222 publicaties gevonden

 • goed voor sociale cohesie, school en werk

  Dit boek gaat over buurtsport voor jeugd en de bijzondere waarde die het heeft voor de opgroeiende jeugd in kwetsbare buurten. Aan de orde komen wetenschappelijke inzichten, effecten en lessen…

  Boek
 • de oogst van twee jaar community of practice wijkenaanpak

  Sinds voorjaar 2009 functioneert er een Community op Practice (CoP) voor de wijkenaanpak. Het concept van de CoP is ontleend aan Amerikaans onderzoek waaruit bleek dat professionals het beste leren…

  Verslag
 • krachtwijkenbeleid in perspectief

  Het huidige wijkenbeleid richt zich op verbeteren van de positie van de aandachtswijken. Hoe staat het daar mee? Helpt herstructurering en de verkoop van sociale huurwoningen? Dragen meer groen en…

  Boek
 • opvattingen van jongeren over het sporten op moderne playgrounds

  Recentelijk is veel onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van moderne playgrounds. Hierbij ontbrak het echter dikwijls aan gegevens over de betekenis die gebruikers van playgrounds toekennen aan…

  Rapport
 • Als gemeente, woningcorporatie of projectontwikkelaar heeft u invloed op het beweeggedrag van bewoners. Door de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten kiest u voor gezondheid, sociale samenhang en leefbaarheid in…

  Brochure
 • resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek, samenvatting

  In het rapport presenteert TNO de resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek naar de relatie tussen veranderingen in de fysieke omgeving van stadswijken en veranderingen in de lichamelijke activiteit van kinderen.…

  Verslag
 • resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek

  In dit rapport presenteert TNO de resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek naar de relatie tussen veranderingen in de fysieke omgeving van stadswijken en veranderingen in de lichamelijke activiteit van kinderen.

  Rapport
 • betekenisgeving door jongeren aan drie playgrounds in drie Rotterdamse wijken

  In dit onderzoek staat de betekenisgeving door jongeren aan playgrounds in de wijk of buurt centraal. Het gaat bij deze betekenisgeving om de beweegredenen van jongeren om een playground te…

  Rapport
 • inspiratie voor de praktijk

  Deze brochure is onder meer bestemd voor gemeenten en GGD’en. Men kan er inspiratie in vinden om met groen de gezondheid van wijkbewoners te bevorderen. Uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek toont namelijk…

  Brochure