Spring naar content

222 publicaties gevonden

 • Kiezen voor lopen heeft alleen maar voordelen. Voor de stad, voor de samenleving én voor de wandelaar zelf. Toch wordt de voetganger nogal eens vergeten bij de inrichting van de…

  Rapport
 • Health Impact Assessment van het Bajes Kwartier, Amsterdam

  Het team van het Healthy Urban Living Lab heeft samen met veel studenten van de Hogeschool van Amsterdam een Health Impact Assessment (HIA) uitgevoerd op de plannen voor het Bajes…

  Rapport
 • verband tussen woonomgeving en gezond leven, dubbelrapportage

  Dubbelrapportage over hoe je de verbinding tussen de ‘harde’ sector: de fysieke ontwikkeling van woongebieden en de ‘zachte’ kennis uit de sociale wetenschap over hoe de bebouwde omgeving kan bijdragen…

  Rapport
 • werk maken van de wijk

  Deze openbare les gaat in op het belang van het stimuleren van de volksgezondheid op wijkniveau (gezonde wijken) en het onderzoek daartoe dat er vanuit dit nieuwe lectoraat zal worden…

  Verslag
 • Wat Werkt in de Wijk (WWidW) is dé vakgemeenschap voor effectieve wijkinterventies. Het biedt u een interactief kennisplatform, praktische instrumenten en een programma van diverse themabijeenkomsten. Ons netwerk brengt kennis…

  Website
 • factsheet

  Buurtsportcoaches stimuleren of organiseren passend sport¬- en beweegaanbod in de buurt voor alle inwoners van een gemeente. Het Mulier Instituut en acht Sportkunde-opleidingen voerden tussen 2016 en 2017 met subsidie…

  Factsheet
 • een begeleid studentenonderzoek naar de bijdrage van buurtsportclubs aan de activering en toeleiding van kinderen naar sportverenigingen in Utrecht

  Het doel van dit onderzoek is om meer kennis en inzicht te ontwikkelen over het bereik en effect van de Utrechtse buurtsportclubs. Er wordt nagegaan hoeveel kinderen de buurtsportclubs instromen…

  Rapport
 • wijkspeelruimte in Vleuten-De Meern

  In mei 2009 stelde de gemeenteraad de nota Speelruimte vast met de titel ‘Geef jeugd de ruimte!’. Deze nota vereist het opstellen van wijkspeelruimteplannen voor de wijken van Utrecht. ‘Wijkplannen’…

  Verslag