Spring naar content

222 publicaties gevonden

 • groene buurtinitiatieven en de waarden van groen in Amsterdam-Oost

  Dit onderzoek richt zich op groene buurtinitiatieven in Amsterdam-Oost en de sociaal-emotionele waarden die bewoners van dit stadsdeel toekennen aan het groen in hun buurt. Er zijn interviews gehouden met…

  Rapport
 • mogelijkheden voor sociale inclusie van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening

  De wijk is een belangrijke plek om sociale netwerken te vormen voor mensen met een beperking. Sommige bewonersgroepen sluiten mensen met een beperking uit. Maar ook eigen beeldvorming bij mensen…

  Proefschrift/oratie
 • inzicht in de impact van de wijkinterventie 'Fresh in de les'

  ‘Fresh in de les’ is een preventieve wijkgerichte interventie om bewustwording te creëren, gezond gedrag te bevorderen en gezond gewicht bij kinderen en jongeren te verbeteren. De thema’s die aandacht…

  Rapport
 • a qualitative study of the experiences of stakeholders of the vitale sportvereniging

  Currently, we are experiencing many changes in the way that the state is trying to organize society in The Netherlands. Under the construction of a participation society, policies around welfare…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving door actoren binnen de sectoren sport, welzijn en onderwijs aan de organisatorische en pedagogische invulling van de sportief recreatieve buitenruimten

  Het doel van dit onderzoek is het beschrijven en proberen te begrijpen van de betekenisgeving van betrokken actoren aan de sportief, recreatieve en pedagogische invulling van de buitenruimten alsmede de…

  Scriptie
 • het effect van sportinvesteringen in de openbare ruimte op het ontstaan en versterken van contacten in de buurt

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: In hoeverre dragen sportinvesteringen in de openbare ruimte in een (arme) buurt bij aan het ontstaan en het versterken…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de invloed van de woonomgeving op het ruimtelijk gedrag van kinderen en jongeren in Utrechtse woonwijken

  Deze masterthesis heeft tot doel na te gaan of de hedendaagse woonbuurt nog van sterke betekenis is in het leven van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar…

  Scriptie
 • In deze studie is onderzoek gedaan naar het verschil in lichamelijke fitheid van kinderen op een school in een achterstandswijk en van een school in een welvarende wijk. Het doel…

  Scriptie