Spring naar content

222 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar succesfactoren en belemmerende factoren bij het ontstaan, voortduren en uitbouwen van burgerinitiatieven op het gebied van sporten en bewegen in lage SES wijken

  Dit onderzoek heeft laten zien dat er verschillende voorwaarden, succesfactoren en belemmerende factoren zijn die het ontstaan, het voortduren en de uitbouw mogelijkheden van burgerinitiatieven (op het gebied van sporten…

  Rapport
 • ‘Zo doen wij dat hier’

  In de wijken De Wiken en De Venen in het Friese Drachten werkt een groot aantal partijen samen om een gezonde leefstijl van de jeugd te stimuleren. Dat gebeurt in…

  Verslag
 • het fundament

  Notitie over het speelveld van een snel veranderende verzorgingsstaat. Over wijken en wijkgericht werken.

  Rapport
 • bottom-up initiatieven in krimpgebieden, de oogst van een kennisprogramma

  Krant met de oogst van anderhalf jaar kennisprogramma ‘Bottom-up transformatie in krimpgebieden. In deze krant zijn inspirerende initiatieven, inzichten en verhalen te vinden. Deze kunnen weer een inspiratie zijn voor…

  Vaktijdschrift
 • Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • een betere wijk door de schoolsportvereniging

  Sommige Rotterdamse wijken hebben weinig of geen sportverenigingen. Ze zijn uit het straatbeeld verdwenen en kinderen weten de weg naar de georganiseerde sport niet goed te vinden. Rotterdam Sportsupport heeft…

  Rapport
 • Wanneer is het ontwikkelen, aanleggen of vernieuwen van openbare sport- en speelplekken in stedelijke wijken en buurten een waardevolle investering en hoe kunnen verval en verwaarlozing van playgrounds in de…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • 'maak me niet kwaad'

  Spelcomputers die verspreid staan over de wijk Hatert in Nijmegen, verleiden bewoners tot bewegen.

  Artikel in dag-/weekblad
 • onderzoek naar een beweegvriendelijke omgeving voor senioren

  Het aandeel senioren in Nederland groeit. Senioren willen en moeten langer zelfstandig thuis wonen waardoor steeds meer senioren meer tijd doorbrengen in hun directe woonomgeving. Om het beweeggedrag van senioren…

  Scriptie