Spring naar content

221 publicaties gevonden

 • voorbeelden van pedagogische kracht in wijken en buurten

  Deze handreiking bevat vijf factsheets die naar aanleiding van kwalitatief onderzoek naar het opvoed- en opgroeiklimaat in vijftien uiteenlopende buurten in Nederland zijn opgeleverd. Elke ‘speler’ in de wijk heeft…

  Rapport
 • door cultuur en sport naar een vitale lokale samenleving

  In deze brochure zijn 10 (w)ijkpunten gedefinieerd die een rol spelen bij de vitalisering van de wijk. Per ijkpunt zijn steeds een voorbeeld of voorbeelden vanuit gemeenten te lezen.

  Brochure
 • visie en methode 2012

  Het projectbureau Creatief beheer in Rotterdam heeft 10 jaar ervaring met zelfbeheerprojecten en heeft hierover deze publicatie uitgebracht. Het boekje biedt inzicht in de methode en de daarachterliggende visie van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • geleerde lessen in 2010 en 2011, eindpublicatie van het experiment 'aanpak van de projectencarrousel'

  Deze publicatie heeft als doel aan te geven hoe goede praktijken kunnen worden verduurzaamd. Het geeft u een antwoord op de volgende vragen: Hoe herken ik een goed project? Welke…

  Verslag
 • signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten

  In dit onderzoek is met een nieuw ontwikkeld signaleringsinstrument gemeten in hoeverre spanningen en vertrouwen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten voorkomen. In een verdiepend onderzoek in vijftien Amsterdamse buurten is…

  Rapport
 • onderzoekgebieden: Koekoeksplein, Van Alphenplein, Da Costakade, Van der Marckstraat

  In de periode 18 tot en met 26 september 1979 heeft de afdeling Onderzoek van de Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Utrecht, onderzoek verricht naar het functioneren van speelplaatsen in vier…

  Rapport
 • klaar voor de volgende ronde

  Extramuralisering, de toenemende vergrijzing en de wens van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen met behoud van regie over hun eigen leven en de kwaliteit daarvan, vraagt…

  Rapport
 • De Wijkenwaaier is onderdeel van de “Wijkengids” voor de aanpak van problematische buurten, wijken en gebieden. 

  Boek
 • J. Cruijff, over intuïtie, autonomie en effectiviteit van professionals in wijken

  ‘De beste professionals moeten in de slechtste wijken aan het werk.’ Dit stelde Pieter Winsemius op een congres van VROM op 1 november 2006. De aanpak van probleemwijken vraagt om…

  Rapport
 • actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk

  Actief burgerschap vereist actieve organisaties, betoogt Evelien Tonkens. Het komt alleen tot stand dankzij een actieve rol van bijvoorbeeld overheid, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Dit boek maakt de roep…

  Boek