Spring naar content

64 publicaties gevonden

 • een methode gericht op de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden op het schoolplein in het basisonderwijs

  Dit is de docentenhandleiding voor het gebruik van de methodiek Goalkeeper voor pleinactiviteiten in het basisonderwijs. Het doel van deze methodiek is om zelfregulatie te stimuleren. Behalve deze methodiek bestaat…

  Handboek / handleiding
 • validity, adoption, and effectiveness

  Dit proefschrift heeft zich gefocust op drie verschillende domeinen: de betrouwbaarheid en validiteit van activity trackers, de adoptie van apparaten die beweging, slaap en gewicht kwantificeren en de effectiviteit van…

  Proefschrift/oratie
 • uitleg van de ontwerpstappen om te komen tot een zelfregulatieve lessenreeks

  In het vorige artikel (Lichamelijke Opvoeding magazine 2, 2017) is aandacht besteed aan Goalkeeper; een methode gericht op het stimuleren van zelfregulatie in sport- en leefstijllessen. In het kader wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • stimuleert zelfregulatie in sport en leefstijl

  Op de basisschool sporten kinderen nog volop, maar na het eerste jaar van de middelbare school daalt het percentage leerlingen dat lid is van een sportvereniging drastisch. Dit geldt nog…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van trainers/coaches

  Sport wordt gezien als een context waar jeugdsporters zich op persoonlijk vlak goed kunnen ontwikkelen. De trainer/coach wordt in de literatuur gezien als een belangrijke spil in dit proces. De…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het sporttalent in ontwikkeling

  In dit boek wordt uitgelegd wat zelfregulatie is, hoe het werkt en hoe je er zelf mee aan de slag kunt. Het boek is gebaseerd op onderzoek bij 12- tot…

  Boek
 • implicaties voor gemeenten

  In dit essay wordt voortgebouwd op eerdere inzichten en wordt nader ingegaan op de implicaties van (meer) zelforganisatie voor gemeenten. Gemeenten zijn volop bezig invulling te geven aan hun responsieve…

  Verslag
 • het ontwikkelen van het aanpassingsvermogen van teams

  Teams die zich continu kunnen aanpassen op veranderende situaties presteren het best. Maar hoe ontwikkel je zo’n ‘zelfregulerend team’? Dat begint met het creëren van chaos. Dat lijkt op het…

  Boek