Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • een verkenning van aandacht voor bewegen en sport in Nederlandse ziekenhuizen

  In deze verkenning brengt de NLsportraad de ontwikkelingen op het gebied van bewegen in ziekenhuizen in beeld, evenals belemmeringen die zorgprofessionals ervaren om meer bewegen te stimuleren. Zoals antwoord op…

  Rapport
 • overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk

  Steeds meer onderzoek benadrukt dat een hoger niveau van fysieke activiteit tijdens ziekenhuisopname gerelateerd is aan positieve gezondheidsuitkomsten. Maar patiënten blijken het grootste deel van de tijd in bed te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • towards bridging the research-practice gap

  Hoewel de relatie tussen fysieke activiteit tijdens ziekenhuisopname en positieve gezondheidsresultaten goed gedocumenteerd is, worden volwassen patiënten zodra ze in het ziekenhuis opgenomen nog steeds op bed gelegd. Het ziekenhuisbed…

  Proefschrift/oratie
 • directly measured, moderate physical activity in 65 361 adults is associated with significant protective effects from severe COVID-19 outcomes

  Adults with high and moderate physical activity levels had significantly better outcomes than those with low activity when contracting COVID-19. The apparent protective effects of regular physical activity extended to…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • In dit hoofdstuk worden de protocollen van de behandeling van drenkelingen door ziekenhuizen beschreven. De risico’s van behandelingen en mogelijke therapieën worden besproken. 

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • In de Volkskrant van 23 mei 2015 pleiten VUmc Hoogleraar interne geneeskunde Andrea Maier en ziekenhuisdirecteur Hans Meij voor een revolutie in het ziekenhuis: de patiënt moet zijn bed uit. “Want wie…

  Online artikel
 • stand van zaken oud, (g)een probleem

  Een deel van de 65-plussers heeft na acute ziekenhuisopname te maken met nieuwe beperkingen in het dagelijks functioneren, gedefinieerd als ‘functieverlies’. Functieverlies wil zeggen dat zij essentiële dagelijkse activiteiten als…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift