Spring naar content

48 publicaties gevonden

 • reactie Kenniscentrum Sport & Bewegen, t.a.v. internetconsultatie discussienota Zorg voor de Toekomst

  Het wordt tijd dat we de gezondheidszorg niet alleen zien als bestrijding van ziekte, maar als zorgen voor onze gezondheid: precies zoals het woord al aangeeft. Als sport(begeleiding) op een…

  Verslag
 • voorwaarden voor een inclusieve samenleving

  Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving, zijn samenwerking in het sociaal domein en het versterken van de kennisinfrastructuur noodzakelijk. Van gemeenten en sociale netwerken wordt…

  Rapport
 • burgers (de)centraal

  Dit is de tweede overall rapportage over het sociaal domein. Deze rapportage geeft een beeld van de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein in de twee jaren die volgen op…

  Boek
 • een inventarisatie van kansen en knelpunten

  De gemeente Houten wil de samenwerking tussen de sportsector en het sociaal domein in Houten versterken. Het Mulier Instituut is gevraagd om een inventarisatie uit te voeren van de mogelijkheden…

  Rapport
 • het Rotterdamse plan voor de doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018

  Het gemeentelijke beleid draagt bij aan een samenleving waarin het sociaal netwerk een belangrijke steun is voor Rotterdammers met een hulpvraag. Rotterdammers die het zonder hulp en ondersteuning niet redden,…

  Beleidsnota
 • verwijzen lokale fysiotherapeuten, huisartsen en praktijkondersteuners al door naar úw sportaanbod?

  In de gezondheidszorg gaat de aandacht steeds meer uit naar gedrag en gezondheid en minder naar zorg en ziekte. Preventie van gezondheidsproblemen heeft de toekomst. Het biedt kansen aan zowel de zorg-…

  Artikel in vaktijdschrift
 • maatschappelijke betekenis, concrete dienstverlening en positionering in het lokaal sociaal beleid

  Als gevolg van de decentralisatie van het welzijnsbeleid is er de afgelopen jaren veel veranderd in de welzijnssector. Overal in het land zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en nieuwe projecten opgezet.…

  Rapport
 • welzijnsbeleving en welzijnsbeleid in de jaren '90

  In dit boek wordt getracht enige duidelijkheid te scheppen rond welzijn als thema voor onderzoek en beleid. Welzijnsbeleid en het institutionele gedachtengoed over welzijn worden in een historisch perspectief geplaatst.…

  Boek
 • een discussie over vernieuwing

  Lokaal welzijnsbeleid is volop in beweging. Uit de discussies die overal in het land plaatsvinden, wordt steeds duidelijker dat veel gemeenten toe zijn aan een herbezinning op hun welzijnsbeleid. Nadat…

  Boek