Spring naar content

17 publicaties gevonden

 • hoe doe je dit als sport- en beweegaanbieder?

  Als sport- en/of beweegaanbieder kun je je maatschappelijk inzetten voor mensen met (een risico op) één of meerdere chronische aandoeningen. Samenwerken met de zorg is belangrijk, zodat het beweeg-aanbod op bijvoorbeeld de…

  Factsheet
 • grijp die kans!, hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog nauwelijks gebeurt)

  Whitepaper met ideeën om meer en betere samenwerking tussen zorgaanbieders en sportverenigingen te realiseren.

  Verslag
 • the toolkit

  The toolkit is free online resource full of practical ideas of how to support care home residents to live their lives doing the day-to-day activities that are important to them.…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

  De komende jaren verandert er veel in de financiering en het aanbod van de langdurige zorg en ondersteuning. Deels door kabinetsbeleid, deels omdat de behoeften en leefsituatie van ouderen veranderen.…

  Boek
 • evaluatierapport, over de ervaringen met speel- en beweegtoestellen voor senioren bij 20 zorglocaties

  Evaluatierapport van het project ‘Ouderen in beweging’. DAZ heeft van 2009-2011 een project geleid waarbij multifunctionele beweegtoestellen naast zorginstellingen zijn neergezet met een meerledig doel: stimuleren dat bewoners collectief meer…

  Rapport