Spring naar content

18 publicaties gevonden

 • eindevaluatie

  Het programma Zo kan het ook! van Gehandicaptensport Nederland heeft de afgelopen jaren samen met 44 zorginstellingen een lans gebroken voor het stimuleren van een beweegcultuur in de zorg. Het…

  Rapport
 • zo kan het ook!

  Zo kan het ook! is een programma van Gehandicaptensport Nederland. De betrokken instellingen bouwen samen met Zo kan het ook! aan een beweegcultuur, zodat mensen met een verstandelijke handicap in…

  Vaktijdschrift
 • de betekenissen van sport en gezondheid voor meisjes met externaliserend probleemgedrag in de residentiële jeugdopvang

  This research focused on the meaning of sport for adolescent girls diagnosed with externalizing behavior problems who live in a residential youth care facility. Five girls and four practitioners have…

  Scriptie
 • praktische instrumenten voor zorgorganisaties en woningcorporaties om te werken aan een toegankelijke leefomgeving

  Deze toolkit bevat praktische instrumenten (tools) die u ondersteunen bij het werken aan toegankelijkheid. Het is een bundeling van instrumenten die Vilans de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en ingezet om…

  Werkboek / instrument
 • richtlijnen voor de toepassing van groen in 'healing environments'

  In dit rapport wordt de kennis over de invloed van groen op gezondheid en welzijn samengevat in zes thema’s die relevant zijn voor het ontwerp en inrichting van ziekenhuizen en…

  Rapport
 • succesverhalen in beeld over sport en bewegen met een verstandelijke handicap

  Deze dvd brengt drie succesvolle projecten gericht op sport en bewegen met een verstandelijke handicap in beeld. Deze drie initiatieven zijn een selectie uit de zeven initiatieven die beschreven zijn…

  Audiovisueel middel